Gjurmë

RE-ALIS GmbH
Im Vogelgesang 20 F
67346 Speyer
Deutschland

E-mail: email hidden; JavaScript is required
Web i internetit: https://re-alis.com

Përgjegjës për përmbajtjen e kësaj faqe interneti sipas § 5 TMG / § 55 RStV: Simon Jäger.

Përmbajtja e faqeve tona u krijuan me shumë kujdes. Megjithatë, ne nuk mund të garantojmë që përmbajtja është e saktë, e plotë ose e përditësuar. Si ofrues shërbimi, ne jemi përgjegjës për përmbajtjen tonë në këto faqe sipas Seksionit 7, Paragrafi 1 i Aktit Gjerman të Telemedias (TMG).

Megjithate, sipas §§ 8 deri në 10 TMG, ne si ofrues shërbimi nuk jemi të detyruar të monitorojmë informacionet e transmetuara ose të ruajtura të palëve të treta ose të hetojmë rrethanat që tregojnë aktivitet të paligjshëm. Detyrimet për të hequr ose bllokuar përdorimin e informacionit sipas ligjeve të përgjithshme mbeten të paprekura. Megjithatë, përgjegjësia në këtë drejtim është e mundur vetëm nga momenti në të cilin dihet dijenia për një shkelje specifike të ligjit. Sapo të marrim dijeni për ndonjë shkelje të ligjit, do ta heqim menjëherë këtë përmbajtje.

Projektimi, zbatimi teknik dhe mirëmbajtja e faqes së internetit
seele.media