Vendndodhja Kosovo

Një bashkëpunim i fortë dhe ambicioz i modeluar sipas projektit tonë model në Shqipëri

Partnerët

Shkollë gjuhe
New Age School


Person kontaktues

Dhimitri Bibolli

M email hidden; JavaScript is required

T +383 49 584 895

Image description

Mbi New Age School

New Age School në Prishtinë, Kosovë është një shkollë e gjuhëve te huaja, emocionuese që sapo ka filluar të punojë me ne si partner i saj bashkëpunëtor. Ky partneritet i ri i ka mundësuar shkollës të realizojë më tej potencialin e saj dhe të realizojë vizionin e saj të përsosmërisë në edukimin gjuhësor.

Nëpërmjet bashkëpunimit tonë, ne kemi punuar së bashku për të zgjeruar atë që shkolla ka për të ofruar dhe për të ofruar mundësi të reja mësimi. Ne ndajmë ekspertizën dhe burimet tona për t'u ofruar profesionistëve një përvojë te klasit te pare të të mësuarit.

Partnerët

Spitalet

Spitalet partnere të mëposhtme janë pjesë e vendndodhjes së projektit dhe kalojnë rregullisht nëpër faza aplikimi

Gati?

Mezi presim të marrim aplikimin tuaj!

Apliko tani