Infermieret zbulojnë bazat e sistemit gjerman të kujdesit në Akademinë e Aftësive RE-ALIS

Shqipëria

korr 2022

Infermieret për partnerët tanë të bashkëpunimit nga Dortmundi mësojnë bazat e sistemit gjerman të kujdesit në Akademinë e Aftësive RE-ALIS duke përdorur lojëra me raste dhe me role në gjermanisht. 120 orë mësimi është më në fund argëtim përsëri. Sepse e kuptojnë se edhe pse ka dallime, ka më shumë ngjashmëri mes kujdesit shqiptar dhe atij gjerman.

Albania Skill Academy
Albania Skill Academy

Është e rëndësishme që profesionistët të kuptojnë bazat e sistemit gjerman të kujdesit në mënyrë që të mund të punojnë me sukses në këtë fushë. Nëpërmjet përdorimit të rasteve dhe lojërave me role, ata marrin përvojë praktike dhe mund të zbatojnë njohuritë e tyre. Kjo forcon aftësitë dhe besimin e tyre në punën qe ata do te bejne.