Fillimi i suksesshëm i grupit të parë

Tunizia

maj 2023

Grupi i parë është përzgjedhur dhe do të fillojë trajnimin gjuhësor në korrik. Jemi të lumtur për angazhimin e partnerëve tanë dhe njerëzve bindës e të guximshëm që tani po përgatiten të punojnë në Gjermani!

Fillim i suksesshëm në Tunizi
Fillim i suksesshëm në Tunizi