Trajnim për mësuesit e gjermanishtes

Shqipëria

korr 2022

Jo vetëm personeli infermieror mëson gjermanisht. Mësuesit gjermanë në partnerin tonë të bashkëpunimit Future Center mësojnë gjithashtu të përdorin metoda të reja dhe të kontrollojnë aftësitë e tyre në këtë proces. Shumë faleminderit në këtë pikë për partnerin tonë të bashkëpunimit, VFBB nga Speyer, për mbështetjen e madhe, nga e cila përfituan të gjithë të përfshirët.

Partnerët e bashkëpunimit dhe grupi i pjesëmarrësve në trajnim
Partnerët e bashkëpunimit dhe grupi i pjesëmarrësve në trajnim