Intervista e parë përzgjedhëse me partnerin e bashkëpunimit në Prishtinë

Kosova

mar 2023

Julia Benz nga Spitali i Fondacionit Deaconess shpjegon veçoritë e veçanta të DSK dhe çfarë mundësish ofron DSK. Spitali dhe struktura e projektit i bindi kandidatët.

Blogu Kosovar 2
Blogu Kosovar 2