VITOS shkon në Indi - me RE-ALIS

Indi

dhj 2022

Vitos GmbH ne Hessen, e përfaqësuar këtu nga Z. Schütz, Drejtor Menaxhues i Grupit për Burimet Njerëzore dhe Financat, dhe Znj. Sarah Junghans nga departamenti i Burimeve Njerezore kanë plane të mëdha. Së bashku me partnerët tanë të bashkëpunimit në Indi dhe RE-ALIS, po zhvillohet një bashkëpunim afatgjatë dhe i frytshëm. Ne presim me padurim intervistat e ardhshme të përzgjedhjes në qershor 2023.

Foto e kontraktorëve
Foto e kontraktorëve