Forumi i parë gjermano-shqiptar i infermierisë mbahet në Tiranë

Shqipëria

mar 2023

Tashmë dimë shumë për jetën dhe punën në Shqipëri. Por sa dinë infermierët për të jetuar dhe punuar në Gjermani? Ketu edhe temat më të vështira fliten në tryezë. Simon Jäger e përdori këtë paraqitje për të treguar pengesa në kaskadën e rekrutimit, integrimit dhe njohjes. Interesi ishte i madh dhe ne u argëtuam shumë në event!

Forumi i Infermierisë Shqiptare
Forumi i Infermierisë Shqiptare