Rreth Nesh

Projektet e para u zbatuan me sukses në 2019 dhe 2020 nga RE-ALIS si ekip projekti në një spital gjerman. Që atëherë ne kemi punuar vazhdimisht për të bërë të mundur më shumë projekte të tilla për stafin infermieror nga jashtë dhe spitalet gjermane.

Simon Jäger

CEO

email hidden; JavaScript is required

Bachelor ne Infermieri, Master ne menaxim Infermieror 

Në RE-ALIS ai është përgjegjës për menaxhimin.

Asllan Ruko

Administrator

email hidden; JavaScript is required

Bachelor ne Infermieri, Master Profesional

Në RE-ALIS ai është përgjegjës për administrimin e Projekteve.

Aurel Zyka

Koordinator

email hidden; JavaScript is required

Bachelor ne Infermieri, Master Profesional

Në RE-ALIS ai është përgjegjës për koordinimin e Projekteve edhe kontaktin me aplikantet.

Bashkëpunimi në vend të delegimit : Projekti u konceptua nga pikëpamja e një spitali për të bashkërenduar kërkesat e specialistëve dhe ato të objekteve. RE-ALIS e sheh veten si një partner projekti dhe kryen projekte rekrutimi dhe trajnimi gjuhësor në bashkëpunim me institucionet. Duke përfshirë institucionet, ne ndërtojmë besimin midis të gjitha palëve të interesuara.

Ne në RE-ALIS jemi vetë profesionistë të infermierisë dhe e dimë rëndësinë e kujdesit të mirë infermieror. Kjo është arsyeja pse ne mbështetemi në trajnime gjuhësore mbi mesataren përmes orëve të gjuhës me kohë të plotë. Proceset e koordinuara në mënyrë optimale krijojnë qartësi nga intervista për punë deri te njohja dhe hyrja në Gjermani.