Tona Vizioni Yne

Bashkëpunim i qëndrueshëm për një industri të fortë gjermane të kujdesit

Ne ndjekim nje vizioni që shkon përtej rekrutimit tradicional. Qëllimi ynë është të krijojmë bashkëpunim afatgjatë dhe të qëndrueshëm midis agjencisë sonë, spitaleve të njohura me te cilet ne punojme dhe shkollave të klasit të parë të gjuhëve te huaja. Nëpërmjet këtij bashkëpunimi, ne tashmë po kualifikojmë rregullisht klasa të tëra për spitalet tona partnere. Në vend të një funksioni të pastër ndërmjetësimi, ne shoqërojmë spitalet dhe personelin infermieror në rrugën e tyre të përbashkët dhe krijojmë kushte optimale për nje integrim të suksesshëm.

Koncepti ynë bazohet në partneritete me spitalet ne Gjermani dhe shkollat gjuhësore jashtë vendit. Ne identifikojmë nevojat specifike të secilit vend dhe u japim prioritet spitaleve si punëdhënës të mundshëm. Ne marrim përsipër koordinimin e projektit dhe sigurojmë një zbatim të suksesshëm të projektit të rekrutimit dhe kualifikimit dhe në këtë mënyrë krijojmë një bazë solide për një bashkëpunim afatgjatë dhe të suksesshëm.

Vizioni ynë është të ripërcaktojmë rekrutimin e infermierëve nga jashtë. Ne jemi të përkushtuar ndaj një mjedisi pune gjithëpërfshirës dhe të larmishëm, ku qëllimi i përbashkët është të sigurojmë kujdes të shkëlqyer shëndetësor për të gjithë. Ne besojmë fuqimisht se një bashkëpunim i mirëmenaxhuar dhe afatgjatë janë vendimtare për të kapërcyer sfidat e rekrutimit të infermierëve nga jashtë vendit.