Logoja e institucioneve shëndetësore dhe sociale St.Paulus

Kath. Krankenhaus Dortmund-West

Spitali Katolik Dortmund-West ndodhet në periferine perëndimore të Dortmundit në rrethin Dortmund-Kirchlinde. Dortmundi është një qytet i pavarur në North Rhine-Westphalia dhe qyteti më i madh në Metropolin e Ruhr për sa i përket zonës dhe popullsisë (rreth 0.6 milion).

Përveç kujdesit bazë dhe standard për qytetarët e Dortmundit perëndimor, Klinika Kirchlinder ofron gjithashtu kujdes ortopedik të dëshmuar ortopedik dhe reumatik me një zonë ujëmbledhëse që shtrihet shumë përtej Dortmundit. Klinika është EPZ (qendër endoprostetike) e kujdesit maksimal dhe merr pjesë në kujdesin urgjent komunal.


Repart

Kirurgjia Viscerale Mjekësi të brendshme Traumatologji Ortopedi

Vendndodhja

Katholisches Krankenhaus Dortmund-West
Wilhelm-Schmidt-Straße 4
44263 Dortmund
Deutschland

Shikoni në Google Maps