Logoja e Bethelit

Evangelisches Klinikum Bethel

Ky institucion është i nje kujdesi maksimal dhe është një nga objektet më të rëndësishme të kujdesit shëndetësor në North Rhine-Westphalia. Spitali Mara është një nensipermarrje e EvKB. Të dyja institucionet drejtojnë së bashku 13 qendra ndërdisiplinore, 27 klinika dhe institute të drejtuara nga mjekët kryesorë, si dhe tre departamente. Me një numër të madh ofertash spitalore, ambulatore dhe pjesërisht spitalore, 170,000 pacientë marrin trajtim të specializuar nga ne çdo vit - nga foshnjat deri në pleqëri. Në klinikën tonë punojnë 5000 punonjës.


Standort

Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH
Kantensiek 11
33617 Bielefeld
Deutschland

Shikoni në Google Maps
Klinika Bethel

Klinikum Mara