Logoja e Spitalit të Fondacionit Diakonës Speyer

Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer

Spitali është një spital i kujdesit parësor dhe ka 484 shtretër për pacientë te shtruar ne pavione dhe 32 vende klinike ditore, gjashtë reparte të specializuara, pesë prej të cilave janë reparte kryesore dhe një repart spitalor me pika qendrore dhe specializime të ndryshme.

Synimi ynë është të ofrojmë shërbime spitalore të një cilësie të lartë në rajon dhe më gjerë. Karakteri i krishterë i spitalit tonë vazhdon traditën e Dhjakëve/Diakonie për të bërë diçka të dobishme për njerëzit jashtë fuqisë së besimit.


Repart

Kirurgjia Viscerale Kirurgjia vaskulare Mjekësi të brendshme Kardiologjisë Gjinekologji Reanimacion Salle Operacioni Salle lindjeje Kirurgji

Vendndodhja

Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer
Paul-Egell-Straße 33
67346 Speyer
Deutschland

Shikoni në Google Maps